ปปช.jpg

หนังสือชุดวิชาป้องกัน

การทุจริต

กระทรวงคมนาคม

1/3
banner_skill-01.jpg
การเขียนหนังสือราชการ_ความรู้พื้นฐาน.jpg
screen-0_edited.jpg
arrow-gif.gif

Survey แบบสำรวจ

annual report 2019.png
วรสาร คค.jpg
ปก_รายงานประจำปี 63.jpg
WiCI.gif
s1ecno_edited.png
TRD_Annual Report_2021-1 new.jpg
giphy (1).gif
20210226163749blobid0.gif
Strategic Planning-1.jpg
นโยบายกระทรวงคมนาคม.jpg

กองฝึกอบรม ได้ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ

ในปีที่ผ่านมาเพื่อสนองตอบเป้าหมายขององค์กร