โครงสร้างการบริหาร

กองฝึกอบรม

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

63723

กองฝึกอบรม

ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม

(นายพงษ์พันธ์ จั่นเงิน)

(นายชั้นเชิง พุ่มทะเล)

(นางสาวจิตรา ศรีเจริญ)

(นายถิรเดช ศิลาโรจน์)

ผอ.กลุ่มแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผอ.กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผอ.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

พี่เมย์.gif

(นางศิริยา สมุทระประภูต)

ผอ.กลุ่มความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง

11_edited.png

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร

(นางจินดารัตน์ เงาประเสริฐวงศ์)

P'Wat.gif

(ว่าที่ ร.ต.วสุวัตน์ วิฑูรสูตร)

ผอ.กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(นางมาลี เทพมาลี)

ผอ.ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง