โครงสร้างการบริหาร

กองฝึกอบรม

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

63723

กองฝึกอบรม

ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม

(นายพงษ์พันธ์ จั่นเงิน)

(นายชั้นเชิง พุ่มทะเล)

(นางสาวจิตรา ศรีเจริญ)

(นายถิรเดช ศิลาโรจน์)

ผอ.กลุ่มแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผอ.กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผอ.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

พี่เอ๋.jpg

(นางสาวพุทธรักษา เรืองศิริ)

รก.ผอ.กลุ่มความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง

P'Wat.gif

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร

(ว่าที่ ร.ต.วสุวัตน์ วิฑูรสูตร)

(นางศิริยา สมุทระประภูต)

ผอ.กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(นางมาลี เทพมาลี)

ผอ.ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง