ตามแผน

นอกแผน

Operation Report

ผลการดำเนินงาน

กองฝึกอบรม ได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

จากปัจจัยหลายด้านประกอบกัน

เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ตอบสนองตามวัตถุประสงค์

การพัฒนาทรัพยากรรายบบุคคล และเป้าประสงค์ขององค์กร

Contact us!

 ติดต่อเรา 

กองฝึกอบรม กรมทางหลวง 2/486 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท กรุงเทพฯ 10400

2/486 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี

แขวงทุ่งพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel:   0-2206-3789 
Fax: 0-2354-6600

  • Grey RSS Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon

© 2019 by TRAINING DIVISION. Proudly created with Our TRD Team