ประกาศรับสมัคร

รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป

326031.png
326031.png
กำหนดรับสมัคร

ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร

1 สิงหาคม 2561

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

20 กันยายน 2561

15 สิงหาคม 2561

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ

ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ประกาศรายชื่อ
ครั้งที่ 1

กองฝึกอบรม