ประกาศรับสมัคร

รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป

326031.png
326031.png
กำหนดรับสมัคร

ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร

1 สิงหาคม 2561

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

20 กันยายน 2561

15 สิงหาคม 2561

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ

ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ประกาศรายชื่อ
ครั้งที่ 1

กองฝึกอบรม

Contact us!

 ติดต่อเรา 

กองฝึกอบรม กรมทางหลวง 2/486 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท กรุงเทพฯ 10400

2/486 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี

แขวงทุ่งพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel:   0-2206-3789 
Fax: 0-2354-6600

  • Grey RSS Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon

© 2019 by TRAINING DIVISION. Proudly created with Our TRD Team