• กลุ่มฝึกอบรมสายงานวิศวกรรม

การฝึกอบรม หลักสูตร การบำรุงรักษาทางและงานก่อสร้างทางหลวง สำหรับผู้ช่วยหมวดทางหลวง รุ่นที่ 1


เป็นหลักสูตรที่พัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการบำรุงรักษาทางหลวงที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหมวดทางหลวง ร่วมถึงเป็นการเรียนรู้เทคโนโลยีและวิวัฒนาการสำหรับปฏิบัติงานของหมวดทางหลวงในปัจจุบัน โดยจะจัดดำเนินการในระหว่างวันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2560

ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


0 views

Contact us!

 ติดต่อเรา 

กองฝึกอบรม กรมทางหลวง 2/486 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท กรุงเทพฯ 10400

2/486 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี

แขวงทุ่งพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel:   0-2206-3789 
Fax: 0-2354-6600

  • Grey RSS Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon

© 2019 by TRAINING DIVISION. Proudly created with Our TRD Team