• กลุ่มฝึกอบรมสายงานวิศวกรรม

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ที่ได้รับการแต่งตั้


เป็นหลักสูตรสำคัญในการเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านการบริหารและทักษะที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว จะจัดดำเนินการในระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560

ณ ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ ชั้น 3 กองฝึกอบรม กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร

และศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง ถ.เจิมจอมพล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


0 views

Contact us!

 ติดต่อเรา 

กองฝึกอบรม กรมทางหลวง 2/486 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท กรุงเทพฯ 10400

2/486 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี

แขวงทุ่งพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel:   0-2206-3789 
Fax: 0-2354-6600

  • Grey RSS Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon

© 2019 by TRAINING DIVISION. Proudly created with Our TRD Team